Sådan arbejder du trygt i lukkede rum

Det er ikke en nem opgave at udføre arbejde i et lukket rum. At arbejde i lukkede rum er en hård og anstrengende opgave, mens du på samme tid har en masse risici hængende over hovedet. Derfor er det vigtigt, at du blandt andet har det rette udstyr til lukkede rum. Men det rette udstyr kan ikke gøre det hele for, at du kan føle dig tryg. Der skal mere til.

Fire faktorer for et sikrere arbejde i et lukket rum

Et lukket rum er et sted, hvor der er begrænset med plads. Derudover er der en begrænset luftcirkulation, og så er det svært at komme ind og ud af området m.m. Derfor er det påkrævet, at arbejdet planlægges omhyggeligt, og alle tilstedeværende ved, hvad de har med at gøre. 

Arbejde i et lukket rum bør aldrig udføres alene. Der bør være andre tilstede, der kan holde øje med personens tilstand under arbejdet, og som kan træde hurtigt til i tilfælde af, at personen har brug for hjælp.

Endvidere er der fire faktorer, der spiller en rolle, når det kommer til håndteringen af arbejde i et lukket rum:

  • Planlægning

Inden arbejdet i det lukkede rum igangsættes, skal der udarbejdes en detaljeret vejledning i forhold til, hvordan opgaven skal løses. Her skal der tages højde for, hvilke farer og risici der kan opstå. I forhold til farer og risici skal der være kontrolforanstaltninger således, at arbejdet er sikkert. 

  • Ind- og udgang

Du skal på forhånd vide, hvordan du kommer ind og ud af det lukkede rum.

  • Mens du arbejder

Sørg for åndedrætsværn og aftal, hvordan kommunikationen skal forløbe.

  • Redning

Hav en plan for en redning ud af det lukkede rum. Sørg for at alle er trænet i at redde personer fra lukkede rum.