Kort videregående uddannelse

Hvad er en kort videregående uddannelse?

Hvad er en kort videregående uddannelse? – Se definitionen her

De korte videregående uddannelser er ofte rettet mod bestemte erhverv. Det kan for eksempel være som tandplejer, handelsøkonom, farmakonom, …

Overvejer du at tage en uddannelses rettet mod et bestemt erhverv, så er mulighederne mange med en kort videregående uddannelse. Læs mere her >>

Korte videregående uddannelser i Danmark – Wikipedia

Korte videregående uddannelser (KVU) er højere, videregående uddannelser af teoretisk/boglig art. Korte videregående uddannelser i Danmark kan ikke …

Videregående uddannelser – UddannelsesGuiden |

Videregående uddannelser

Videregående uddannelser · Erhvervsakademi · Professionsbachelor · Bachelor og kandidat · Politi og forsvar · Andre uddannelser · Enkeltfag …

Videregående uddannelser

Søg kort & mellemlang videregående uddannelse

Erhvervsakademiuddannelser | Søg kort & mellemlang videregående uddannelse

Vi udbyder 25 korte og mellemlange videregående uddannelse over hele landet. Vi har helt sikkert noget der falder i din interesse.

På udkig efter uddannelse ? Vi udbyder 25 korte og mellemlange videregående uddannelse over hele landet. Vi har helt sikkert noget der falder i din interesse ✔️

Videregående uddannelser – Danmarks Akkrediteringsinstitution

De korte videregående uddannelser (KVU) er typisk erhvervsakademiuddannelser af to års varighed inklusiv praktik. Enkelte varer dog to et halvt år.

Videregående uddannelser – Danmarks Statistik

Lange videregående uddannelser varer samlet 5 år og er typisk delt op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. En lang videregående uddannelse er fx …

40xxxxxx Korte videregående uddannelser 50xxxxxx …

uddannelser.xls

Korte videregående uddannelser … Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering. 40852040. Akademiuddannelse, internat. transport og logistik.

Korte og mellemlange videregående uddannelser

Korte og mellemlange videregående uddannelser- Region Sjælland

20. jul. 2020 — ​I Region Sjælland kan du komme i praktik indenfor en lang række professionsbacheloruddannelser. Vi betragter uddannelse af fremtidige …

Erhvervsakademiuddannelser — Uddannelses

Erhvervsakademiuddannelser — Uddannelses- og Forskningsministeriet

30. jan. 2023 — En erhvervsakademiuddannelse er en professionsrettet, kompetencegivende kort videregående uddannelse, som retter sig mod et bestemt erhverv …

En erhvervsakademiuddannelse er en professionsrettet, kompetencegivende kort videregående uddannelse, som retter sig mod et bestemt erhverv eller profession. Uddannelserne har normalt en varighed på to år svarende til 120 ECTS-point, hvilket inkluderer praktik.

Erhvervsakademiuddannelse – Tag en videregående …

Erhvervsakademiuddannelse – Tag en videregående uddannelse | Cphbusiness

En erhvervsakademiuddannelse er en kortere videregående uddannelse, der tager 2 – 2½ år som fuldtidsuddannelse. Læs fx finansøkonom eller …

En erhvervsakademiuddannelse er en kortere videregående uddannelse, der tager 2 – 2½ år som fuldtidsuddannelse. Læs fx finansøkonom eller markedsføringsøkonom.

Keywords: kort videregående uddannelse, kort uddannelse, er kontoruddannelse en kort videregående uddannelse, hvad er en kort videregående uddannelse